Στήλη ενημέρωσης

Ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση της ενεργούς εμπλοκής αλλά και των εκρήξεων οργής σε μαθητές/μαθήτριες με Αυτισμό

Περίπου το 71% των μαθητών και μαθητριών με ΔΑΦ (Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος) παρακολουθούν σχολεία γενικής αγωγής. Είναι σημαντικό να παρέχεται στα παιδιά αυτά ένα μαθησιακό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να μην τα επιβαρύνει ψυχολογικά. Παρ’όλα αυτά, οι έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία γενικής αγωγής πολύ συχνά δεν έχουν ούτε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό αλλά ούτε και είναι εφοδιασμένα κατάλληλα ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών με αυτισμό, παρέχοντάς τους την κατάλληλη υποστήριξη. Χωρίς εξατομικευμένη υποστήριξη, οι μαθητές/μαθήτριες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουν να προοδεύσουν ακαδημαϊκά αλλά και να εξελιχθούν σε κοινωνικό επίπεδο. Στην Αγγλία, το 60% των εκπαιδευτικών αισθάνονται ότι δεν έχουν λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση για να διδάξουν μαθητές/μαθήτριες στο αυτιστικό φάσμα, χωρίς να διαφαίνεται κάποια πιθανότητα βελτίωσης της κατάστασης. Την ίδια στιγμή, το 40% των παιδιών με ΔΑΦ αναφέρεται ότι έχουν πέσει θύματα ενδοσχολικού εκφοβισμού (Autism Education Trust) ενώ το 70% των γονέων παιδιών με ΔΑΦ δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο κατανόησης του αυτισμού στο σχολείο του παιδιού τους.

Η ”Autism Europe” αναφέρει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών πρέπει να προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε:

  • να μπορούν να μπορούν να κάνουν αξιολόγηση των αναγκών τους
  • να μπορούν να παρέχουν κατάλληλη ενημέρωση στους μαθητές και τις μαθήτριες και στις οικογένειες αυτών
  • να εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να μπορούν να διαχειριστούν ”δύσκολες” συμπεριφορές
  • να σχεδιάζουν εξατομικευμένα προγράμματα υποστήριξης
  • να δημιουργούν ευκαιρίες καλλιέργειας δεξιοτήτων και συμμετοχής σε καταστάσεις κοινωνικής συμπερίληψης
  • να μπορούν να αποτρέψουν ή να εμποδίσουν την εμφάνιση συνοδών συμπτωμάτων όπως είναι η αγχώδης διαταραχή και η κατάθλιψη.

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στην υποστήριξη μιας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες με ΔΑΦ, μέσω των εξατομικευμένων μαθησιακών προγραμμάτων σχεδιασμένων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.

Μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες και τα πνευματικά παραδοτέα του προγράμματος, στόχος μας είναι η περαιτέρω κατανόηση του αυτισμού τόσο στη σχολική όσο και στην ευρύτερη κοινότητα και η δημιουργία ενός συναισθηματικά ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος.

Ευελπιστούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες ακαδημαϊκής και κοινωνικής προόδου των μαθητών και μαθητριών με ΔΑΦ.
Μέσω των παραδοτέων του προγράμματος, στοχεύουμε να μειώσουμε τις ”δύσκολες” συμπεριφορές και τη θυματοποίηση των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού συντελώντας έτσι στη βελτίωση της ψυχολογικής και διανοητικής τους κατάστασης.

Η καινοτόμος εφαρμογή για κινητά θα μπορεί να ανιχνεύσει το επίπεδο εμπλοκής των παιδιών με ΔΑΦ κατά τη μαθησιακή διαδικασία και να προβλέψει τις εκρήξεις οργής (meltdown) καθώς και τα προειδοποιητικά σημάδια επιτρέποντας έτσι την πρώϊμη παρέμβαση.

Ομάδες στόχοι

  • Εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, Συντονιστές Ενταξιακής Εκπαίδευσης, δομές ειδικής αγωγής, κέντρα παρέμβασης.
  • Ωφελούμενοι: Μαθητές/μάθήτριες με ΔΑΦ και οι οικογένειές τους.
  • Ενδιαφερόμενοι: Ειδικοί παιδαγωγοί, υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, Διευθυντές/ντριες σχολείων και σύλλογοι διδασκόντων και διδασκουσών, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κέντρα υποστήριξης και παρέμβασης, ΚΕΣΥ, επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών κτλ.

Ημερομηνία έναρξης: 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ημερομηνία λήξης: 31 Αυγούστου 2023
Συνολική διάρκεια: 36 μήνες

Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις για τα cookies σε αυτή τη σελίδα σας προσφέρουν καλύτερη εμπειρία περιήγησης έχοντας προεπιλεγμένη τη ρύθμιση ''επιτρέπω τα cookies''. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση ή αν επιλέξετε ''αποδοχή'' τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείστε